Výtvarné činnosti s dětmi

Výtvarné činnosti v Akimově školičce jsou zaměřeny na vytváření tematických prací různými výtvarnými technikami. Děti si zde mohou procvičit svou kreativitu, jemnou motoriku a grafomotoriku. Vyzkouší si práci s různými pomůckami a  materiály. Téma je vždy voleno dle vzdělávací nabídky a jejich tematických bloků (nejčastěji dle ročních dob a svátků). Provázanost jednotlivých činností např. výtvarné a dramatické umožní dětem větší zážitek a získané zkušenosti si lépe osvojí.


Každoročně děti vystavují část své tvorby na vánoční a velikonoční výstavě, která se vždy povede a stojí za návštěvu.

Partneři:

Copyright © 2013, Akimova školička. Všechna práva vyhrazena. Redakční systém: Grafické a webové studio