Dramatické činnosti v mateřské škole

Akimova školička dramatických činností kromě ostatních projektů využívá především v projektu prevence společensky nežádoucích jevů „S Dráčkem Soptíkem objevujeme nebezpečí světa“, kde prostřednictví zážitkové metody, dramatizace příběhů, poslechu a četby příběhů přibližujeme dětem možné nástrahy a nebezpečí našeho velkého světa, naučit se jim předcházet a v případě potřeby se vědět, jak se v daném ohrožení chovat. Dětem hrajeme nejčastěji maňáskové divadlo nebo činohru a následně děti samy mohou zahrát svou verzi divadelního představení. Krom tohoto projektu se v dramatických činnostech nejčastěji věnujeme projektu „Co se skrývá v jednom roce“, který je zpracován dle ročních dob a svátků.


Hudební činnosti v mateřské škole

Akimova školička klade důraz na celkový rozvoj osobnosti dítěte, a to jak po stránce psychické, tak i fyzické. S psychickým vývojem dítěte v podstatě souvisejí všechny hudební činnosti. V předškolní výchově preferujeme především zpěv a pohyb. Obě činnosti vedou k uvolnění psychického napětí a získání optimistického pohledu na svět. Poslech hudby pak souvisí především s relaxací a zklidněním hyperaktivních dětí.

 

Děti mají možnost zapojit se do společných aktivit, jako jsou zpěv, pohyb, poslech a hra na instrumentální nástroje. Nabízené činnosti korespondují s celoročními projekty a pomáhají rozvíjet získávané zkušenosti a dovednosti dětí. Děti se učí různé písničky, správně dýchat, rozvijí sluchovou analýzu, syntézu a rytmus. Pani učitelky děti doprovázejí hrou na kytaru, flétnu a klavír, nebo děti samy doprovází na Orffovy hudební nástroje.

 

Zpěv v Akimově školičce využíváme ke správnému držení těla a vedení dechu. Kromě dechových cvičení a zpěvu písní se v rámci zdravého životního stylu věnujeme i hlasové hygieně. Zpívání v kroužku najdete na youtube Akimovy školičky.

Partneři:

Copyright © 2013, Akimova školička. Všechna práva vyhrazena. Redakční systém: Grafické a webové studio