6.1.2020 - Tři královéS Akimovou školičkou se snažíme držet všechny tradice a svátky. Děti to zbožňují. I na Tři krále tedy vyrážíme na pochod naší vesničkou a zpíváme kolemjdoucím píseň Tři králové. Letos později, protože svátek je v sobotu. Všichni děti mají koruny a Kašpar, Melichar a Baltazar mají i kostýmy :) Avšak nezpíváme pouze kolemjdoucím, zajdeme i na poštu do místního obchodu a do železářství. Doufáme, že tímto snažením přineseme radost všude, kam přijdeme.


 

Tři králové - Mudrci z Východu, tradičně označovaní, jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a jejich jména, nejčastěji Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice, v Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují.


K † M † B † a příslušný rok - V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B † (nebo † C † M † B ) jako formule požehnání. Původní text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná, ať Kristus požehná tomuto příbytku (po celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.


                           Vše převzato z Wikipedie. Děkujeme.


 

 


    

                     


 

Partneři:

Copyright © 2013, Akimova školička. Všechna práva vyhrazena. Redakční systém: Grafické a webové studio