O nás

O mateřské škole

Mateřská škola - Akimova školička je první outdoorová školka v České republice a zároveň první soukromá mateřská škola ve Zvoli. Přijímá děti zpravidla ve věku od 3 do 6 ti (7)let. Kapacita školy je 20 dětí, o které se stará zkušený tým pedagogů a instruktorů. Rodinný charakter školy umožňuje osobní a individuální přístup ke každému dítěti. Od 1. září 2009 je Akimova školička zapsána do rejstříku škol MŠMT. Má svůj školní vzdělávací program: „ Chodíme si k tetě hrát“, který je vytvořen tak, aby umožňoval individuální přístup ke každému dítěti a výchovně vzdělávací proces probíhal tzv. integrovaným učením hrou (učení vlastním prožitkem při hře).


Mateřská škola - Akimova školička nabízí dětem mnoho činností, jako jsou výtvarné, dramatické, pohybové, hudební a další, které naleznete v sekci nabízíme. Součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou i kroužky lyžování, angličtina pro nejmenší, plavání, lezení na umělé stěně a v neposlední řadě akce pro společné trávení volného času s rodiči, což zahrnuje Halloween, rafting, lyžování v Alpách, vysokohorskou turistiku (VHT) a další, které naleznete v sekci akce.


Výchovně – vzdělávací proces Akimovy školičky se opírá o základní filozofii školky, vést děti ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, pohyb v přirozeném prostředí přírody, fyzická a duševní pohoda včetně významu odpočinku pro náš organizmus), k základním morálním hodnotám společnosti (pravda, úcta, tolerance, spolupráce, porozumění druhému, apod.), prevence společensky nežádoucích jevů a k hodnotám trvale udržitelného života na Zemi (ochrana života v každé jeho podobě, ekologická výchova). Školní vzdělávací program naší MŠ svým obsahem naplňuje hlavní cíle předškolního vzdělávání tak, aby dítě ukončilo období předškolního vzdělávání, jako jedinečná a relativně samostatná osobnost, schopná zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Partneři:

Copyright © 2013, Akimova školička. Všechna práva vyhrazena. Redakční systém: Grafické a webové studio