Přihlašuji své dítě do školy:
Mateřská škola - Akimova školička s.r.o., Hlavní 62, 25245 Zvole

DítěMatkaOtecPověřená osoba (další osoba, která má oprávnění vyzvedávat dítě z MŠ)Dítě bude docházet do školičky:

Ve dnech:

Pro odeslání musíte souhlasit se školním řádem Mateřské školy - Akimovy školičky s.r.o.


Údaje jsou důvěrné a slouží pouze pro interní potřebu MŠ.

Partneři:

Copyright © 2013, Akimova školička. Všechna práva vyhrazena. Redakční systém: Grafické a webové studio