Tým mateřské školy

Jsme skupina lidí, která společně s rodiči pomáhá dětem utvářet si svůj pohled na svět.

 

Osvojit si hodnoty života znamená poznávat obecné zákonitosti vývoje přírody a společnosti, chápat jejich vzájemnou souvislost a být přesvědčen o nutnosti vzájemné harmonie ve vztazích člověka k člověku i člověka k přírodě. V předškolním věku se dítě nachází v počátcích svého citového i sociálního vývoje, učí se poznávat svět svými smysly. Je proto nejpříhodnější čas, kdy začít seznamovat dítě s výše citovanými hodnotami a postoji. Splnit tento nelehký úkol je možné pouze při spolupráci všech členů týmu i rodičů dětí.

 

Jarka, Honza, Míša, Lucka


Partneři:

Copyright © 2013, Akimova školička. Všechna práva vyhrazena. Redakční systém: Grafické a webové studio